Iris

Wie zijn de erfgenamen volgens de wet?

Als er geen testament is gemaakt zijn de standaardregels van de erfwet van toepassing. Dit betekent het volgende:

  1. Getrouwd zonder kinderen: echtgenoot is enige erfgenaam;
  2. Niet getrouwd, wel kinderen: kinderen erven ieder een gelijk deel;
  3. Getrouwd met kinderen: kinderen en echtgenoot erven een gelijk deel. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot;
  4. Niet getrouwd, geen kinderen: de erfenis wordt verdeeld onder de ouders en broers/zussen. Indien geen van hen in leven is gaat de erfenis naar opa/oma en hun nakomelingen.
Categories: Algemene vragen,Erven.

Leave a Reply