Iris

Wie krijgt de uitkering van de verzekering: de ex of de vriendin?

Stel dat je overlijdt en je hebt duidelijk in je overlijdensrisicoverzekering (ORV) met naam en toenaam staan wie het uit te betalen geld moet ontvangen (de begunstigde) dan kan het nog zo zijn dat achteraf ingegrepen wordt en een ander de uitkering ontvangt.

Dat was namelijk de uitkomst van een rechtszaak waarover ik onlangs las.

De casus
Het ging in dit geval om een man wiens huwelijk was geëindigd door een echtscheiding. Tijdens het huwelijk had de man een ORV afgesloten en als begunstigde zijn echtgenote laten opnemen.

In het kader van de verdeling was afgesproken dat de polis aan de man zou worden toebedeeld (en zijn ex- vrouw kreeg de vakantiewoning als tegenprestatie).

Enige jaren later was de man een nieuwe liefde tegen gekomen en met haar een geregistreerd partnerschap aangegaan. Helaas overleed de man waardoor dit partnerschap ook eindigde. Gelukkig zou de nieuwe liefde wel financieel goed verzorgd achterblijven omdat de polis tot uitkering zou komen.

Helaas boekte de verzekeringsmaatschappij het geld niet naar zijn partner over, maar naar de ex. Want de polis was nooit gewijzigd en de ex stond wel (nog) met naam en toenaam als begunstigde vermeld.

De uitspraak
Dat zijn partner niet blij was met de verzekeraar mag duidelijk zijn. Maar tegen deze kon zij niets ondernemen. Haar overleden partner was vergeten of te laks geweest om de begunstiging aan te passen en dus mocht de verzekeraar uitbetalen aan de ex-echtgenote.

Maar toen keerde de partner zich tegen deze ex. In het kader van het huwelijksvermogensrecht (dat ook van toepassing was bij de echtscheiding) had de waarde van de polis aan de man toe moeten komen, ook de toekomstige waarde. Nu de uitkering aan de ex-echtgenote was uitbetaald, had deze dus iets ontvangen waar zij geen recht op had.

De rechter was van mening dat de ex-vrouw ten opzichte van de man verplicht was om er voor te zorgen dat nu alsnog de polis (dan wel het op basis daarvan uitgekeerde bedrag) aan de man, oftewel diens partner, ten goede moest komen.

Dus werd de ex-vrouw veroordeeld om het geld van de verzekering te storten op een rekening van de partner.

Eind goed, al goed. Maar de partner was natuurlijk wel geld kwijt aan haar advocaten om dit resultaat te bereiken. Dit had voorkomen kunnen worden als de man simpelweg de begunstiging op de polis had aangepast na de echtscheiding.

Dus bent u ooit gescheiden en heeft u een nieuwe relatie en een oude ORV, dan kunt u nu met Kerstmis een nieuw gezelschapsspel spelen: Wie krijgt mijn polis ? Wie weet wordt het een hele verhitte avond.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950

Categories: Blog.