Iris

Wie heeft het ouderlijk gezag over de kinderen?

Ouders hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren worden tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien je niet getrouwd bent heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag.

Vaders die het ouderlijk gezag willen krijgen moeten dit apart aanvragen bij de rechtbank door middel van een formulier. Dit formulier moet door beide ouders ondertekend worden. Het ouderlijk gezag loopt door totdat de kinderen meerderjarig worden (18 jaar).

Categories: Geregistreerd partnerschap,Ongehuwd samenleven,Samenleven,Samenlevingscontract,Trouwen.