Iris

Wie heeft er inzage in het levenstestament?

Het levenstestament moet tijdens je leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. In het levenstestament kan je vastleggen wie er allemaal een afschrift van het levenstestament mogen krijgen. Bij het CLTR (het centraal levenstestamenten register) kun je navragen of iemand een levenstestament heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van het levenstestament.

 

Categories: Levenstestament,Samenleven.