Iris

Welke kosten zijn aftrekbaar voor de aangifte erfbelasting?

De successiewet bepaalt dat alleen schulden die op het moment van overlijden al bestonden kunnen worden afgetrokken. Er is 1 uitzondering op deze regel gemaakt en dat zijn de begrafeniskosten. Deze zijn ook na het overlijden ontstaan maar deze zijn wel aftrekbaar voor de erfbelasting.

Onder begrafeniskosten wordt gerekend:

  • Kosten voor bekendmaken overlijden (bv advertentie in de krant)
  • Kosten van de behandeling en bekleding van de overledene
  • Kosten van de kist
  • Kosten van de begrafenis of crematie
  • Kosten van bloemen
  • Aankoop van grafruimte

Niet aftrekbare kosten
Voor de afwikkeling van de nalatenschap moeten ook kosten worden gemaakt. Voorbeelden zijn notariskosten, loon van de executeur en kosten voor het laten opstellen van de aangifte erfbelasting. Deze kosten zijn niet aftrekbaar voor de erfbelasting.

Categories: Erfbelasting,Erven.

Leave a Reply