Iris

Wat zijn verrekenmethodes bij huwelijkse/partnerschaps voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden wordt vaak een verrekenmethode gebruikt. In de wet staat dat deze verrekenmethodes opgenomen mogen worden in huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Er zijn twee verrekenmethodes: een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding.

Periodiek verrekenbeding
Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel genoemd: Amsterdams Verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen.

Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus het bedrag wat je per jaar spaart nadat alle kosten zijn betaald.

Finaal verrekenbeding
Een finaal verrekenbeding houdt in dat je aan het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap afrekent alsof je in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest. Je kan hierbij kiezen om dit wel of niet toe te passen als het huwelijk/geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden of door scheiding.

In je huwelijkse voorwaarden kun je nog opnemen dat een aantal zoeken buiten deze verdeling gehouden moeten worden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is.

 

Categories: Geregistreerd partnerschap,Samenleven,Scheiden,Trouwen.