Iris

Wat zijn verborgen gebreken?

Verborgen gebreken zijn gebreken aan een woning die pas na de overdracht van de woning aan het licht komen. Verborgen gebreken kunnen een nachtmerrie veroorzaken als ze aan het licht komen. Voorbeelden van verborgen gebreken zijn rotte vloeren, een riool die helemaal verstopt blijkt te zijn, oude elektra wat gevaar oplevert.

Aansprakelijk stellen
Als er sprake is van verborgen gebreken dan kan je proberen om de verkoper aansprakelijk te stellen. Onder voorwaarden is dit mogelijk. In ieder geval is van belang dat:

  1. Het gebrek al aanwezig was op het moment dat de woning is overgedragen.
  2. Je als koper hebt voldaan aan je onderzoeksplicht.
  3. Je als koper kan aantonen dat het om een gebrek gaat dat je als koper bij de inspectie niet redelijkerwijs kon vaststellen.
  4. Het gebrek moet het normale gebruik van de woning verhinderen.
Categories: Algemene vragen,Koopcontract,Wonen.