Iris

Wat kun je regelen in een testament?

Een belangrijke reden voor het maken van een testament is een goede regeling voor de (minderjarige) kinderen. Indien je geen testament hebt bepaalt de rechter wie de voogdij over je minderjarige kinderen krijgt.

Indien je zelf wilt bepalen wie de voogdij over je minderjarige kinderen krijgt moet je een testament opstellen. Hierin kun je zelf bepalen wie er tot voogd wordt benoemd zodat het iemand is waarvan je weet dat hij/zij goed voor jouw kinderen zal zorgen. Daarnaast kun je in je testament een bewind (link naar bewind) instellen.

Wat kun je regelen in een testament?

1. Erfgenaam – wie krijgt (een deel van) de nalatenschap

2. Voogdij – wie zorgt er voor de minderjarige kinderen na jouw dood

3. Uitsluitingsclausule – zorgt ervoor dat de partners van jouw kinderen niet meedelen in de erfenis

4. Bewind – wie zorgt ervoor dat jouw kinderen tot een bepaalde leeftijd worden geholpen bij het beheren van het vermogen.

5. Estate planning – estate planning zorgt ervoor dat de belastingdienst zo min mogelijk van jouw nalatenschap krijgt.

6. Executeur – degene die de nalatenschap mag beheren en afwikkelen.

Categories: Erven,Testament.