Iris

Wat is verknochtheid?

Goederen waaraan één van de echtgenoten/geregistreerde partners “bijzonder gehecht” is worden in het geval van scheiding (in uitzonderlijke gevallen) aan die betreffende echtgenoot/geregistreerde partner toegekend. Voorbeelden hiervan zijn:

Categories: Geregistreerd partnerschap,Samenleven,Trouwen.