Iris

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar (de mediator). Mediation kan overal worden toegepast waar een conflict is ontstaan. Mediation wordt tegenwoordig veel toegepast bij echtscheidingen en nalatenschappen.

De mediator doet geen uitspraken maar laat de partijen zelf samen tot een oplossing komen. Op professionele wijze begeleidt de mediator de gesprekken tussen de partijen zodat de partijen zelf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict kunnen komen.

Categories: Mediation,Samenleven.