Iris

Wat is het verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. Je kunt bij beide voorwaarden maken. Als je deze niet maakt ontstaat er een gemeenschap van goederen waarbij je beide recht hebt op de helft van de gemeenschap. Toch zijn er ook belangrijke verschillen.

Kinderen
Als je kinderen krijgt zijn er belangrijke verschillen tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Als je getrouwd bent en een kind krijgt, dan ben je op basis van de wet automatisch ouder. Dit betekent dat de echtgenoten en het kind een familierechtelijke band krijgen. Dit heeft gevolgen voor de achternaam van het kind, het gezag, de nationaliteit en het erfrecht.

Bij een geregistreerd partnerschap ben je als vader niet automatisch ouder. Er ontstaat dan niet automatisch een familierechtelijke band. Hiervoor moet je het kind erkennen bij de Burgerlijke Stand. Ditzelfde geldt ook voor een huwelijk van twee vrouwen of twee mannen.

Ontbinden
Voor de ontbinding van een huwelijk moet je altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de rechter om eindigen. Dit kan alleen als je het als partners met elkaar eens bent en er geen minderjarige kinderen zijn. Als je wel minderjarige kinderen hebt, dan moet je het geregistreerd partnerschap alsnog door de rechter laten ontbinden.

Erkenning in het buitenland
Het geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die maar in een paar landen voorkomt. Het is niet zeker of andere landen het geregistreerd partnerschap erkennen als officiele samenlevingsvorm. Als je een geregistreerd partnerschap hebt en besluit om bijvoorbeeld naar het buitenland te verhuizen, dan is het verstandig na te vragen of het geregistreerd partnerschap daar wordt erkend.

Categories: Geregistreerd partnerschap,Samenleven,Scheiden,Trouwen.