Iris

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament?

Een gewoon testament maak je voor het moment dat je er zelf niet meer bent. In een gewoon testament staat wat er moet gebeuren met je nalatenschap.

In een levenstestament staat wat er moet gebeuren op het moment dat je tijdens je leven zelf niet meer kunt beslissen (wilsonbekwaam bent).  Het levenstestament heeft dus betrekking op de periode waarin je wilsonbekwaam bent maar nog niet bent overleden.

Categories: Erven,Levenstestament,Samenleven,Testament.