Iris

Wat is het geplaatst aandelenkapitaal?

Het geplaatste aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen.

Categories: Besloten Vennootschap,Ondernemen.