Iris

Wat is erfpacht?

Bij erfpacht heb je de grond waarop je huis staat niet in eigendom maar in bruikleen. De grondeigenaar en de woningeigenaar sluiten een overeenkomst; een ‘akte van vestiging’. Hierin staan de afspraken tussen de grondeigenaar en de woningeigenaar. Ieder jaar moet je als huiseigenaar een vergoeding betalen voor het gebruik van de grond. Dit heet canon en is een van de afspraken uit de overeenkomst. Er kan sprake zijn van gemeentelijk erfpacht en particulier erfpacht.

Canon
Jaarlijks moet je in ruil voor het erfpachtrecht canon betalen. Dit kan je zien als een soort huur die je moet betalen voor het gebruik van de grond. In de akte van vestiging staat wat je per jaar moet betalen aan de grondeigenaar. In de meeste gevallen is in Nederland de canon al voor een langere tijd afgekocht, vaak zelf eeuwigdurend. Dit betekent dat je niet jaarlijks canon hoeft te betalen. Als je een woning gaat kopen die in erfpacht is uitgegeven, dan is het verstandig goed na te gaan welke afspraken er over de canon zijn gemaakt.

Particulier en gemeentelijk erfpacht
Meestal als je een huis gaat kopen en je te maken krijgt met erfpacht is er sprake van gemeentelijk erfpacht. De grond wordt in dat geval door de gemeente in bruikleen gegeven. Dit gebeurt veel in grote steden. Het kan ook zijn dat er sprake is van particulier erfpacht. In dat geval is het niet de gemeente die de grond in bruikleen geeft maar een particulier. Dan is de situatie voor de bank onzekerder en wordt er vaak een notariële opinie gevraagd. Meer informatie over een notariële opinie kun je hier lezen.

Categories: Erfpacht,Wonen.