Iris

Wat is een vruchtgebruik testament?

Het vruchtgebruik testament is een testament vorm waarbij het recht van vruchtgebruik een belangrijke rol speelt. Een recht van vruchtgebruik is een recht om gebruik te maken van goederen die niet je eigendom zijn. Er zijn verschillende soorten vruchtgebruik testamenten.

In een vruchtgebruik testament is geregeld dat de kinderen eigenaar worden van (een deel van) de erfenis, maar de langstlevende partner mag dit deel blijven gebruiken. Pas als de langstlevende partner overlijdt, krijgen de kinderen echt het eigendom.

Bloot eigendom
De kinderen hebben in eerste instantie eigenlijk niets aan hun eigendom omdat de langstlevende partner de goederen nog mag gebruiken. Dit wordt bloot eigendom genoemd. De kinderen krijgen dus als de eerste partner overlijdt, het bloot eigendom. Als de langstlevende partner overlijdt, krijgen zij het volle eigendom.

Reden voor vruchtgebruik testament
De belangrijkste reden voor het maken van een vruchtgebruik testament is het besparen van erfbelasting. Niemand wil onnodig geld geven aan de staat. Deze constructie kan gunstig zijn maar dit hangt af van de persoonlijke omstandigheden zoals gezinssamenstelling en het vermogen. Voor een advies op maat kan je altijd een notaris een vraag hierover stellen.

Categories: Erven,Testament.

Leave a Reply