Iris

Wat is een vruchtgebruik testament?

Dit is een veel gebruikt langstlevende testament. Er zijn diverse vormen van het vruchtgebruik testament. Het klassieke vruchtgebruik testament bijvoorbeeld houdt in dat bij overlijden de langstlevende partner het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. De kinderen krijgen het blote eigendom. Hij/zij mag het vermogen gebruiken tot zijn/haar dood. Op dat moment gaat het vermogen naar de kinderen zonder daarover erfbelasting te hoeven betalen.

Wat is vruchtgebruik?
Vruchtgebruik is een recht om gebruik te maken van goederen die niet je eigendom zijn. De eigendom zit bij iemand anders (vaak de kinderen). De vruchtgebruiker kan de goederen alleen gebruiken.

Waarom vruchtgebruik testament?
Deze constructie wordt vaak gebruikt om erfbelasting te besparen. Op het moment dat het vruchtgebruik eindigt (als de langstlevende partner overlijdt) krijgen de kinderen het volle eigendom van de goederen (deze worden hierdoor meer waard). Hierover hoeft echter geen erfbelasting betaald te worden.

Er zitten ook nadelen aan dit testament. Als de langstlevende partner/vruchtgebruiker bijvoorbeeld de goederen wil verkopen heeft hij/zij medewerking nodig van de kinderen (bloot eigenaren). Als de verhoudingen niet goed zijn kan dit tot problemen leiden.

Of je met een vruchtgebruik testament de minste erfbelasting hoeft te betalen hangt af van de omstandigheden en jouw wensen. Voor een advies op maat kun je het beste contact opnemen met de notaris (link).

Categories: Erven,Testament.