Iris

Wat is een voogd?

Als een andere persoon dat de ouders het gezag over een minderjarig kind uitoefent wordt dit voogdij genoemd. Deze persoon wordt een voogd genoemd.

Een voogd moet zelf minimaal 18 jaar zijn (meerderjarig) en mag niet onder curatele staan of ziek zijn. Ook kan er worden gekozen om twee voogden aan te stellen die dan samen de voogdij uitoefenen. Dit wordt gezamenlijke voogdij genoemd. Een voogd wordt door de rechter benoemd.

Categories: Erven,Voogdij.

Leave a Reply