Iris

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte die de notaris opmaakt na het overlijden van iemand. Met deze akte kan de executeur ten opzichte van derden (zoals de bank) bewijzen dat hij mag beschikken over de goederen.

In deze verklaring staat:

  • wie de overledene is;
  • of de overledene een testament heeft gemaakt;
  • wie de erfgenamen zijn;
  • wie executeur is of namens de erfgenamen mag handelen.
Categories: Afwikkeling nalatenschap,Erven.

Leave a Reply