Iris

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel. Voorbeelden waarvoor deze rechtsvorm vaak wordt gebruikt zijn een gezamenlijke sport of gezamenlijke passie voor bijvoorbeeld muziek. Een vereniging mag geen winst verdelen onder haar leden.

Twee soorten verenigingen:

1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht of waarvan de statuten later in een notariële akte zijn opgenomen.

2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid: dit zijn alle verenigingen die niet volledig rechtsbevoegd zijn. De beperkte rechtsbevoegdheid uit zich voornamelijk in het feit, dat deze verenigingen geen registergoederen kunnen verwerven en geen erfgenaam kunnen zijn.

Aansprakelijkheid bestuurders
Een duidelijk verschil tussen de vereniging met volledige- of beperkte rechtsbevoegdheid is, dat bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is dit in beginsel niet het geval.

Besluitvorming
Het belangrijkste orgaan bij een vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Deze bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren en hoe het beleid eruit zal zien. De vereniging heeft dus een democratisch karakter. Het bestuur voert het beleid uit wat door de Algemene Ledenvergadering is bepaald.

Oprichten vereniging
Voor het oprichten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn er twee of meer oprichters nodig. Deze oprichting moet bij de notaris worden vastgelegd. De statuten van de vereniging maken deel uit van deze oprichtingsakte.

Inhoud statuten:

1. De naam en vestigingsplaats van de vereniging.

2. Het doel van de vereniging.

3. Verplichtingen die de leden hebben of hoe die verplichtingen bepaald kunnen worden .

4. Hoe wordt de algemene vergadering gehouden.

5. Hoe worden bestuurders benoemd en ontslagen.

6. Waar gaat het geld naartoe als de vereniging of stichting wordt opgeheven.

Inschrijven handelsregister
Naast de oprichtingsakte moet de vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid ingeschreven worden in het Handelsregister. De bestuurders/oprichters zijn hoofdelijk aansprakelijk (link) voor de handelingen die zij namens de vereniging verrichten totdat de vereniging bij het Handelsregister is ingeschreven.

Waarom een vereniging oprichten?
Deze rechtsvorm wordt vaak gebruikt om gezamenlijk een hobby te delen. Of de vereniging geschikt is voor jouw nieuwe onderneming hangt onder andere van het doel van de onderneming af. Voor een passend advies kun je het beste contact opnemen met een notaris.

Categories: Ondernemen,Vereniging.