Iris

Wat is een uitsluitingsclausule?

In je testament of schenking kun je voorkomen dat jouw erfenis bij de ‘koude kant’ terechtkomt. Een uitsluitingsclausule voorkomt dat bij een eventuele scheiding van jouw kinderen de partners recht hebben op de helft van jouw nalatenschap/schenking. Door de clausule blijft jouw nalatenschap/schenking namelijk buiten de gemeenschap en hoeft jouw kind deze niet te delen met zijn/haar partner.

Categories: Erven,Schenken,Testament.

Leave a Reply