Iris

Wat is een stichting?

Bij stichtingen staat het doel centraal. Vroeger moest een stichting een zeker ideëel doel hebben, maar dat is al lang niet meer zo. Een stichting heeft in tegenstelling tot de vereniging geen leden en geen Algemene Ledenvergadering. Een stichting heeft een specifieke doelstelling. Er mag wel winst worden gemaakt maar deze winst mag niet worden uitgekeerd aan de bestuurders.

Aansprakelijkheid en besluitvorming
Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld bij wanbestuur.

De besluitvorming bij stichtingen ligt in principe in handen van het bestuur. Wel is het mogelijk om een raad van toezicht in te stellen die toezicht houdt op het bestuur. Dit is echter niet noodzakelijk.

Oprichten stichting
Een stichting kan worden opgericht door één of meerdere personen. De oprichting moet volgens de wet bij notariële akte. De statuten maken deel uit van de notariële akte.

Statuten stichting:

1. De naam van de stichting, met het woord ‘stichting’ als deel van de naam;

2. Het doel van de stichting;

3. Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;

4. De vestigingsplaats van de stichting;

5. Waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Handelsregister
Naast de oprichtingsakte moet de stichting ingeschreven worden in het Handelsregister. De bestuurders/oprichters zijn hoofdelijk aansprakelijk (link) voor de handelingen die zij namens de stichting verrichten totdat de deze bij het Handelsregister is ingeschreven.

Waarom een stichting oprichten?
Deze rechtsvorm wordt vaak gebruikt om een bepaald sociaal of ideëel doel te realiseren. Het nadeel is dat je bij de stichting geen winst aan jezelf mag uitkeren. Of een stichting voor jou de goede rechtsvorm is hangt van de persoonlijke omstandigheden af. Indien je hierover meer wilt weten en een advies op maat wilt hebben kun je het beste contact opnemen met een notaris (link).

Categories: Ondernemen,Stichting.