Iris

Wat is een Stichting Administratiekantoor (STAK)?

Een stichting administratiekantoor is een stichting die wordt opgericht om stemrecht en dividenduitkering uit elkaar te halen.

Een aandeelhouder van een BV heeft twee rechten. De eerste is het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De tweede is het recht op dividend (uitkering van een deel van de winst). Een Stichting Administratiekantoor (ook wel STAK genoemd) is een constructie waarbij deze twee rechten van elkaar worden losgekoppeld.

Waarom stemrecht en recht op dividend splitsen?

Het splitsen van deze twee rechten kan diverse redenen hebben, zoals:

1. een familiebedrijf waarin enkele leden van de familie wél en anderen niet actief bij de bedrijfsvoering betrokken zijn;

2. de eigenaar/grootaandeelhouder wil langzamerhand terugtreden, maar toch nog toezicht uitoefenen;

3. er zijn veel aandeelhouders waardoor het moeilijk is om in de algemene vergadering tot overeenstemming te komen;

4. de belangen van de aandeelhouders lopen uiteen:

a. de een wil meer dividend uitkeren;

b. de ander wil het bedrijf uitbreiden.

Certificering aandelen
De Stichting Administratiekantoor verkrijgt alle zeggenschap over de BV. Als ondernemer kun je zelf plaatsnemen in het bestuur van deze stichting. De aandelen worden vervolgens omgezet in certificaten die alleen recht geven op dividenduitkering. Zo zorg je ervoor dat je alle zeggenschap kunt houden maar de dividenduitkering kan toedelen aan iemand anders, bijvoorbeeld je kinderen.

Of het oprichten van een Stichting Administratiekantoor in een bepaalde situatie een goede optie is hangt af van de structuur van de onderneming en de eigen wensen. Een gespecialiseerde notaris (link) kan hierbij verder helpen.

Categories: Besloten Vennootschap,Ondernemen.