Iris

Wat is een starterslening?

Een starterslening is een lening die specifiek is bedoeld voor startende woningeigenaars. Aan deze lening zijn specifieke voorwaarden verbonden. Deze lening is bedoeld om starters de kans te bieden een hogere hypotheek te krijgen en wordt verstrekt door het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
S
tartersleningen worden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten verstrekt. Dit is een zogenaamde zachte lening. Dit betekent dat aan deze lening minder strenge eisen worden gesteld dan aan een standaard hypotheeklening. Over deze lening hoeft de starter weinig of geen rente te betalen.

Gemeenten
De lening wordt verstrekt door de gemeente. Op dit moment doen ongeveer 200 van de 420 gemeenten in Nederland mee met de starterslening. Op de site van de SVn kan je kijken of de gemeente waar jij een woning wilt kopen ook meedoet aan deze regeling.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet je voldoen aan een aantal criteria. Dit hebben betrekking op onder andere inkomen en eigen vermogen. Elke gemeente kan andere voorwaarden stellen. Het is dus verstandig om goed na te gaan welke eisen jouw gemeente stelt. Een uitgebreider antwoord over de voorwaarden kun je hier lezen.

Categories: Hypotheek,Wonen.