Iris

Wat is een splitsingsreglement?

Het splitsingsreglement is onderdeel van de splitsingsakte. In dit reglement worden de rechten en plichten van de appartementseigenaren geregeld. Een voorbeeld hiervan is de verdeling van de gemeenschappelijke kosten voor bijvoorbeeld stroom en schoonmaak van de gemeenschappelijke delen.

Bijna altijd wordt het reglement gebaseerd op het modelreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De laatste versie van dit reglement is uit 2007. In dit model staan standaard regels voor de onderlinge verhouding tussen de appartementseigenaren.

Categories: Appartement,Wonen.