Iris

Wat is een splitsingsakte?

Als een gebouw aan meerdere eigenaren wordt verkocht (zoals appartementen), moet het gebouw eerst worden gesplitst in appartementsrechten. Deze splitsing komt tot stand door een splitsingsakte. Dit is een notariële akte waarin wordt vastgelegd en uitgetekend (splitsingstekening) welke appartementsrechten er zijn in het gebouw.

Als het gebouwd gesplitst is in appartementsrechten, dan kunnen deze appartementsrechten vervolgens worden verkocht. Een appartementsrecht geeft recht tot het uitsluitend gebruik van een privé-gedeelte (appartement) en medegebruik van alle gemeenschappelijke delen in het gebouw.

Onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. In dit reglement wordt onder andere geregeld hoe de gemeenschappelijke kosten worden verdeeld door de appartementseigenaren.

Categories: Appartement,Wonen.