Iris

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI moet de belangen van haar leden behartigen en daarnaast moet zij activiteiten ontplooien waaraan maatschappelijke waarde kan worden toegekend.

Dat is het geval als de activiteiten van de organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van de leden;
 • de samenhang van de samenleving;
 • een gezondere samenleving.

Voorbeelden van SBBI’s:

 • Buurtverenigingen
 • Hobbyclubs
 • Sportclubs
 • Jeugdgroepen
 • Theatergroepen
 • Zangkoren

Het zijn van een SBBI heeft voor de organisatie meerdere fiscale voordelen. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Vrijgesteld van erfbelasting
 • Vrijgesteld van schenkbelasting
  • BTW-vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten
Categories: Algemene vragen,Erven,Schenken,Testament.