Iris

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner waarin je afspraken kunt maken over financiën, woning, inboedel en wat er gebeurt op het moment dat je uit elkaar gaat of een van jullie overlijdt.

Het samenlevingscontract kent geen wettelijke regeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat na beëindiging van het contract geen alimentatie verschuldigd is tussen de (ex) partners, tenzij je dat in het contract afspreekt. Het is puur een overeenkomst tussen jou en jouw partner. Je bent dan ook geheel vrij in de onderwerpen die je wilt regelen in het contract.

Waarom een samenlevingscontract opstellen?
Het opstellen van een samenlevingscontract brengt diverse (fiscale) voordelen met zich mee. Inden je geen samenlevingscontract afsluit kun je later tegen onaangename problemen aanlopen. Hier kan (link) je lezen wat jouw positie is en wat er kan gebeuren.

Het sluiten van een samenlevingsovereenkomst voorkomt veel onduidelijkheid en ruzie op het moment dat partners uit elkaar gaan. Daarnaast kun je als je een samenlevingscontract hebt fiscaal partners van elkaar zijn wat je bij jouw belastingaangifte geld kan opleveren.

Wat staat er in een samenlevingscontract?
Je kunt van alles afspreken in een samenlevingsovereenkomst. De volgende onderwerpen staan er vrijwel altijd in:

  1. kosten van de huishouding;
  2. verdeling van bezittingen (inboedel);
  3. afspraken over de woning;
  4. pensioenafspraken;
  5. alimentatie-afspraken;
  6. verblijvingsbeding.
Categories: Samenleven,Samenlevingscontract.