Iris

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders die gaan scheiden afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Deze regeling is verplicht indien u samen minderjarige kinderen hebt. Het maakt niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Alleen indien een van de partners niet het ouderlijk gezag heeft is een ouderschapsplan niet verplicht.

Waarom een ouderschapsplan?
Een scheiding gaat meestal gepaard met heftige emoties en een periode van onzekerheid over hoe de toekomst eruit komt te zien. Een scheiding heeft een enorme impact op minderjarige kinderen. Om de nadelige gevolgen voor kinderen zoveel mogelijk te beperken is het opstellen van een ouderschapsplan, met afspraken waarin beide ouders zich kunnen vinden, verplicht.

Wat staat er in een ouderschapsplan?
In het ouderschapsplan staan afspraken over hoe om te gaan met jullie minderjarige kinderen. De invulling hiervan mag je als ouders zelf samen bepalen. Er is echter een aantal zaken die in ieder geval opgenomen moeten worden in het ouderschapsplan:

–          verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;

–          regeling over de omgang met het kind (kind heeft recht op contact met beide ouders);

–          de manier waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling;

–          afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie);

–          manier waarop je met elkaar overlegt over belangrijke zaken betreffende jullie kind.

Voorbeelden van afspraken in het ouderschapsplan

–          schoolkeuze van het kind;

–          maximale afstand tussen de woonplaatsen van de ouder;

–          afspraken over opvoeding;

–          of en zo ja, waar gaat het kind sporten;

–          hoe verdeel je de vakanties;

–          Wie neemt besluiten over basiszaken als de tandarts of de huisarts;

Er zijn notarissen die zich gespecialiseerd hebben in het begeleiden van echtscheidingen. Ben je op zoek naar een dergelijke notaris dan kun je die hier (link) vinden.

Categories: Geregistreerd partnerschap,Mediation,Ongehuwd samenleven,Samenleven,Samenlevingscontract,Scheiden,Trouwen.