Iris

Wat is een ouderlijke boedelverdeling?

Een ouderlijke boedelverdeling is een testamentvorm die tot 2003 heel veel werd gebruikt en wordt een langstlevende testament genoemd. Dit betekent dat het testament gemaakt wordt om de langstlevende partner zo verzorgd mogelijk achter te laten.

Bij de ouderlijke boedelverdeling wordt de achterblijvende partner automatisch eigenaar van de erfenis van de overledene (de andere partner). De kinderen krijgen zolang de partner leeft nog niets. Ze krijgen hun erfdeel als de achtergebleven partner ook overlijdt. Tot die tijd hebben de kinderen een zogenaamde vordering op hun vader of moeder.

Wettelijk erfrecht
In 2003 is het erfrecht veranderd. De constructie van de ouderlijke boedelverdeling is sinds 2003 standaard in de wet geregeld. Als je in Nederland geen testament hebt, dan is de regeling van de ouderlijke boelverdeling van toepassing. Dit wordt nu de wettelijke verdeling genoemd.

Categories: Algemene vragen,Erven,Testament.

Leave a Reply