Iris

Wat is een notariële opinie?

Een notariële opinie is vaak nodig bij de aanvraag van een hypotheek indien er sprake is van particuliere erfpacht. De notariële opinie geeft een oordeel over de vraag of het particuliere erfpachtrecht bij een bank financierbaar is.

Particulier en gemeentelijk erfpacht
Als je een woning koopt is er in de stad vaak sprake van erfpacht. Dit betekent dat je de grond waarop je huis staat niet in eigendom maar in bruikleen hebt. Vaak is het zo dat je deze grond van de gemeente in bruikleen krijgt. De gemeente geeft dan de grond uit in erfpacht. Dit gebeurt veel in grote steden.

Het kan ook zijn dat er sprake is van particulier erfpacht. In dat geval is het niet de gemeente die de grond in bruikleen geeft maar een particulier. In dat geval is de situatie voor de bank onzekerder en wordt er vaak een notariële opinie gevraagd.

Oordeel notaris
In de notariële opinie geeft de notaris een oordeel over de financiering. Als dit oordeel negatief is betekent dat, dat het financieren van dit erfpachtrecht veel onzekerheid voor de bank meebrengt. Banken houden graag van zekerheid dus zal de hypotheekaanvraag worden afgewezen.

Meer informatie over erfpacht kun je hier lezen.

Categories: Erfpacht,Wonen.