Iris

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt geleverd en dus ook op jouw naam komt te staan.

Categories: Algemene vragen,Levering,Wonen.