Iris

Wat is een levenstestament?

In een normaal testament leg je alles van voor als je er niet meer bent. Maar wat gebeurt er als er tijdens je leven een situatie ontstaat waarin je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? Bijvoorbeeld als je zoals prins Friso in coma raakt? Is er dan iemand die de beslissingen voor jou mag nemen?

Wilsonbekwaam|
Het moment dat je geen beslissingen meer kunt nemen wordt wilsonbekwaamheid genoemd. Wilsonbekwaamheid kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een ernstig ongeval of ziekte. Het kan ook zijn dat je om andere redenen wilt dat bepaalde zaken niet meer door jezelf worden gedaan maar door een persoon die je vertrouwt. Bijvoorbeeld als je op een leeftijd bent dat je geen administratie meer kan bijhouden.

Volmacht
Als je niets regelt mogen je naasten niet zomaar beslissingen voor je maken als jij daar niet meer toe in staat bent. Daarom is er nu het levenstestament. Hierin kun je bepalen wie beslissingen mag nemen als jij daar niet meer toe in staat bent. Dit heet een zogenaamde volmacht. Daarnaast kan je in het levenstestament ook bepalen wat er in deze situatie moet gebeuren. Wil je in deze situaties wel of juist niet behandelt worden.

Ondernemer
Wat gebeurt er als een ondernemer die (alleen) leiding geeft aan zijn of haar onderneming plots niet meer in staat is om beslissingen te nemen en wilsonbekwaam wordt? Mogen de werknemers dan beslissen? Of iemand van buitenaf? Deze vragen zijn niet zomaar te beantwoorden. Ondernemingen moeten blijven doordraaien maar als er niemand is die beslissingen mag nemen is dat een groot probleem. Het levenstestament kan in dit geval uitkomst bieden. In het levenstestament kan de ondernemer bepalen wie de beslissingen met betrekking tot de onderneming mag maken op het moment dat hij/zij dit niet meer kan.

Categories: Levenstestament,Samenleven.