Iris

Wat is een koopcontract?

Op het moment dat je met de verkoper overeenstemming bereikt over de aankoopprijs, wordt er een koopovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staan alle afspraken met betrekking tot de woning.

Inhoud koopcontract

1. Gegevens van verkoper en koper

2. Gegevens over de woning

3. Afspraken over de prijs

4. Afspraken over de betaling

5. De datum van oplevering

6. Eventuele lijst met over te nemen roerende zaken

7. Ontbindende voorwaarden

Bedenktijd
Nadat je de koopovereenkomst hebt getekend, heb je als consument het recht om gedurende drie dagen de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien je toch wilt afzien van aankoop van het huis is het verstandig om binnen deze drie dagen de makelaar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Ontbindende voorwaarden
In een koopovereenkomst worden vaak ontbindende voorwaarden opgenomen. Als een van deze voorwaarden zich voordoet, kan de koper de koopovereenkomst alsnog ontbinden. Het meest bekende voorbeeld is de situatie waarin de koper de koopovereenkomst kan ontbinden wanneer hij de financiering (hypotheek) niet rond kan krijgen. Andere ontbindende voorwaarden zijn een bouwtechnische keuring of het door de koper wel of niet verkrijgen van een woonvergunning.

Categories: Koopcontract,Wonen.