Iris

Wat is een huishoudelijk reglement?

Naast de splitsingsakte en het splitsingsreglement heeft een Vereniging Van Eigenaars ook nog een huishoudelijk reglement. Hierin staan afspraken over zaken als huisdieren, gebruik van schotels, kleurstelling van de zonneschermen etc. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet en de splitsingsakte en/of het splitsingsreglement.

Categories: Appartement,Wonen.