Iris

Wat is een finaal verrekenbeding in partnerschapsvoorwaarden?

Een finaal verrekenbeding houdt in dat je aan het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap afrekent alsof je in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest. Je kan hierbij kiezen om dit wel of niet toe te passen als het huwelijk/geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden of door scheiding.

In je huwelijkse voorwaarden kun je nog opnemen dat een aantal zoeken buiten deze verdeling gehouden moeten worden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is.

Categories: Geregistreerd partnerschap,Samenleven,Trouwen.