Iris

Wat is een Besloten Vennootschap (BV)?

Een BV heet voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouder zijn. Het kapitaal van de BV is in aandelen verdeeld. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen. In de praktijk komt het vaak voor dat er maar één aandeelhouder is. Dit wordt een DGA (directeur/groot-aandeelhouder) genoemd.

Vermogen en aansprakelijkheid
De BV heeft een eigen vermogen dat afgescheiden is van de privévermogens van de aandeelhouders. Dit is een belangrijk verschil met de eenmanszaak. Alleen het eigen vermogen van de B.V. is voor de schulden van de vennootschap aansprakelijk. De ‘beperkte aansprakelijkheid’ betekent dat de aandeelhouders niet verder aansprakelijk zijn dan met het kapitaal dat zij in de BV hebben gestopt en waarvoor zij aandelen hebben gekregen.

Oprichting BV

1.    Notariële akte van oprichting. In deze akte staan onder andere de statuten (link) van de vennootschap, wie de aandeelhouders zijn en wat het doel van de BV is.

2.    Startkapitaal. Op 1 oktober is de Wet Flex BV in werking getreden. Tot 1 oktober was voor het oprichten van een BV een minimum startkapitaal van € 18.000,- nodig. Vanaf 1 oktober is een startkapitaal van 1 eurocent (€ 0,01) voldoende.

3.    Handelsregister. De BV moet worden ingeschreven in het Handelsregister (link). Tot die tijd zijn de oprichter(s) van de BV hoofdelijk aansprakelijk (link).

4.    Belastingdienst. Een BV dient een fiscaal nummer (BTW nummer (link)) te hebben.

5.    Jaarstukken. Een BV moet jaarstukken opstellen en deponeren (link) bij de KvK.

Categories: Besloten Vennootschap,Ondernemen.