Iris

Wat is een beperkte gemeenschap?

In huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden kun je afspreken dat er een beperkte gemeenschap van goederen bestaat. Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel, en een privédeel.

Je kunt zelf beslissen wat je gemeenschappelijk wilt laten zijn. Veel wordt gekozen voor een gemeenschap van inboedel en woonhuis of dat alles gemeenschappelijk is wat tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt verkregen. Dit houdt in dat het overige (inkomen, vermogen e.d.) niet gemeenschappelijk is en toebehoort aan de desbetreffende partner.

Categories: Geregistreerd partnerschap,Samenleven,Trouwen.