Iris

Wat is een beheersexecuteur?

Een beheers executeur moet de volgende taken uitvoeren:

  1. Het regelen van de begrafenis of crematie
  2. Een boedelbeschrijving maken
  3. Betalen van schulden
  4. Aangifte erfbelasting verzorgen
  5. Afgeven of uitbetalen legaten
  6. Rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.
Categories: Afwikkeling nalatenschap,Algemene vragen,Erven.