Iris

Wat is een appartementsrecht?

Voor veel mensen bestaat er geen verschil tussen het kopen van een woning en het kopen van een appartement. Toch zit hier wel degelijk veel verschil in. Als je een appartement koopt, koop je eigenlijk het recht om een deel van het gebouw te mogen gebruiken (appartementsrecht). Daarbij wordt verschil gemaakt tussen het alleengebruik (zoals privégedeelte) en gemeenschappelijk gebruik (zoals liften en trappen).

Splitsingsakte
De details over het privégebruik en het gemeenschappelijk gebruik worden geregeld in de splitsingsakte. Daarnaast bevat de splitsingsakte bepalingen over de Vereniging van Eigenaars.

In deze akte is ook een reglement opgenomen. Hierin staan bepalingen en voorschriften die men de spelregels tussen de bewoners kan noemen. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en afspraken over het onderhoud.

Vereniging van Eigenaars
Indien je een appartement koopt, word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VVE). Dit is een vereniging van alle eigenaren van de appartementsrechten die tot een appartementencomplex behoren. De Vereniging van Eigenaars zorgt voor het regelen van het onderhoud en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

 

Categories: Appartement,Wonen.