Iris

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die zij ontvangen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Categories: Algemene vragen,Erven,Ondernemen,Schenken.