Iris

Wat is een akte van verdeling?

Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Vaak moet dan ook de gezamenlijke woning worden verdeeld. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat wat de verdeling is en onder welke voorwaarden er wordt verdeeld.

Inhoud akte van verdeling
Als de woning wordt toegedeeld aan een van de partners zal hij/zij de andere partner moeten uitkopen. Daarnaast zal contact met de bank moeten worden gezocht voor het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat de vertrekkende partner niet meer verantwoordelijk is voor de schuld. Meer informatie over ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid vind je hier.

Niet altijd nodig
Alleen indien een van de partners de woning overneemt, moet er een akte van verdeling worden gemaakt. Als je samen besluit de woning te verkopen hoeft deze niet eerst aan een van beiden te worden toegedeeld. De verkoopopbrengst kan daarna worden verdeeld.

Categories: Appartement,Geregistreerd partnerschap,Levering,Samenleven,Samenlevingscontract,Scheiden,Trouwen,Wonen.