Iris

Wat is een ‘akte van erfrecht’?

Een akte van erfrecht wordt ook vaak een verklaring van erfrecht genoemd. Dit is een notariele akte die een belangrijke rol speelt bij de afwikkelingen van een nalatenschap. Deze verklaring heb je als erfgenaam/executeur nodig om bij de bank of verzekeraar zaken te regelen. Zonder deze verklaring kun je als erfgenaam/executeur niet bij de bankrekeningen van de overledene komen.

Inhoud akte van erfrecht
In de akte van erfrecht of verklaring van erfrecht staan een aantal gegevens over de overledene. De belangrijkste zijn:

  • Naam van de overledene en datum van overlijden
  • Of de overledene getrouwd was en zo ja, in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden
  • Wie volgens het testament of volgens de wet de erfgenamen zijn
  • Of de erfgenamen de erfenis aanvaarden of niet
  • Wie is benoemd tot executeur of wie het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt (op basis van een volmacht)
Categories: Afwikkeling nalatenschap,Erven.

Leave a Reply