Iris

Wat is een aandeelhoudersregister?

Een aandeelhoudersregister is een door de onderneming bijgehouden lijst met namen en adressen van aandeelhouders, onder vermelding van hun gestort aandelenkapitaal en hun nominaal aandelenkapitaal

Categories: Besloten Vennootschap,Ondernemen.