Iris

Wat is de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling is van toepassing indien er geen testament is gemaakt en er een echtgenoot en kinderen zijn. Bij de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot de erfenis. De kinderen krijgen een tegoedbon (vordering). Deze vordering is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

Categories: Algemene vragen,Erven.

Leave a Reply