Iris

Wat is de legitieme portie

De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop je als kind aanspraak kan maken. Vaak wordt hierop een beroep gedaan op het moment dat een kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt.

Categories: Algemene vragen,Erven,Testament.