Iris

Wat is Canon?

Canon is een vergoeding die jaarlijks betaald moet worden in ruil voor een recht van erfpacht. Bij een recht van erfpacht is de grond waar je huis op staat niet jouw eigendom maar eigendom van de gemeente. Deze grond heb je als het ware in bruikleen. In de meeste gevallen is het betalen van canon al eeuwig durend afgekocht. Dat betekent dat je deze canon niet meer hoeft te betalen.

Categories: Erfpacht,Wonen.