Iris

Wat is beneficiaire aanvaarding?

Op het moment dat je erfgenaam bent heb je 3 keuzes. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Vaak wordt een erfenis verworpen om financiële redenen. Als in de erfenis veel schulden zitten is het niet verstandig om de erfenis te aanvaarden. Als het niet zeker is wat er in de erfenis zit kun je ook besluiten om beneficiair te aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden
Beneficiair aanvaarden wordt ook wel aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Door beneficiair te aanvaarden geef je als erfgenaam aan dat je alleen de erfenis accepteert, als deze positief blijkt te zijn. Als de schulden die in de erfenis zitten groter zijn dan de bezittingen (en de erfenis dus negatief is), kan je als je beneficiair aanvaard hebt niet worden aangesproken voor deze schulden.

Beneficiair aanvaarden voorkomt dus dat je als erfgenaam wordt aangesproken voor schulden die de overledene had. Als je besluit zuiver te aanvaarden dan kan je wel worden aangesproken voor deze schulden. Als je niet precies weet waar de erfenis uit bestaat is het verstandig om beneficiair te aanvaarden.

Rechtbank of notaris
Als je beneficiair wilt aanvaarden moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank in het gebied waar de overledene woonde. Dit kost 114 euro. Je kunt deze verklaring zelf bij de rechtbank regelen. Dit vergt meestal veel tijd. Je kunt er ook voor kiezen om de verklaring via de notaris naar de rechtbank te sturen.

Categories: Afwikkeling nalatenschap,Erven.

Leave a Reply