Iris

Wat is aanverwantschap?

Aanverwantschap is de verhouding tussen de ene echtgenoot/geregistreerde partner en de bloedverwanten van de andere echtgenoot/geregistreerde partner. Dit ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap.

Aanverwantschap is van belang voor het erfrecht en alimentatie. Aanverwantschap blijft altijd bestaan, ook na een echtscheiding of na het verbreken van het geregistreerde partnerschap. Dit betekent dat de aanverwanten na de scheiding nog steeds kunnen erven. Na de scheiding vervalt wel de onderhoudsplicht ten opzichte van de aanverwant.

Categories: Geregistreerd partnerschap,Samenleven,Trouwen.