Iris

Wat is aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving?

Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving wordt ook wel beneficiair aanvaarden genoemd. Door te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving geef je als erfgenaam aan dat je alleen de erfenis accepteert, als deze positief blijkt te zijn. Als de schulden die in de erfenis zitten groter zijn dan de bezittingen (en de erfenis dus negatief is), kan je als je aanvaart onder het voorrecht van boedelbeschrijving niet worden aangesproken voor deze schulden.

Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving voorkomt dus dat je als erfgenaam wordt aangesproken voor schulden die de overledene had. Als je besluit zuiver te aanvaarden dan kan je wel worden aangesproken voor deze schulden. Als je niet precies weet waar de erfenis uit bestaat is het verstandig om beneficiair te aanvaarden.

Voorrecht van boedelbeschrijving
Een van de taken van de executeur/erfgenamen is het maken van een boedelbeschrijving. In deze boedelbeschrijving worden alle bezittingen en schulden op een rijtje gezet. Daarna is duidelijk hoe de erfenis er precies uit ziet. Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving betekent dus dat je wacht tot het moment dat deze boedelbeschrijving is gemaakt voordat je aangeeft of je de erfenis wilt accepteren of niet.

Rechtbank of notaris
Als je beneficiair wilt aanvaarden moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank in het gebied waar de overledene woonde. Dit kost in 2014 120 euro. Je kunt deze verklaring zelf bij de rechtbank regelen. Dit vergt meestal veel tijd. Je kunt er ook voor kiezen om de verklaring via de notaris naar de rechtbank te sturen.

Categories: Algemene vragen,Erven.

Leave a Reply