Iris

Wat houdt levering van een huis in?

De levering van een huis is een onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering van een woning vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis dus niet overgaan op de koper. De eisen voor levering zijn per land verschillend. In Nederland staat in de wet dat de levering plaatsvindt door middel van een akte bij de notaris.

Notariële akte
De levering vindt plaats door het tekenen van een notariële akte en inschrijving van deze akte bij het Kadaster. Het Kadaster houdt een register bij waarin alle huizen geregistreerd zijn. Het Kadaster is openbaar dus iedereen kan dit inkijken en zien dat jij de eigenaar van de woning bent.

In de wet staat dat het verplicht is dat deze akte bij de notaris wordt getekend. Als dit niet gebeurt, is er geen levering en wordt de koper geen eigenaar van de woning. Deze akte wordt de akte van levering genoemd. Naast deze akte van levering moet de verkoper ook bevoegd zijn om de woning te verkopen en moet er een getekende koopovereenkomst zijn.

Categories: Levering,Wonen.